Skip to content
Mój Prąd 4.0

Mój Prąd 4.0

Dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii, systemu HEMS, magazynu ciepła dla osoby fizycznej.

 

 

Mój Prąd to program skierowany do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne
potrzeby.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub
wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny
energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dofinansowaniu podlegają zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy
elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie
podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej
mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania
energią HEMS/EMS. Pod pojęciem HEMS (ang. home energy management system) rozumie się
system zarządzania energią w budynku – optymalizacja działania (zużycia energii elektrycznej i ciepła)
wszelkich potrzeb energetycznych w budynku. Pod pojęciem EMS (ang. energy management system)
rozumie się system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten
umożliwia Inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej
pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających z energii elektrycznej, magazynem energii
elektrycznej lub magazynem ciepła lub potrzebami chłodniczymi, według ustalonych priorytetów (bezpośrednie pokrycie potrzeb elektrycznych – magazynowanie energii elektrycznej – magazynowanie ciepła – pokrycie potrzeb chłodniczych) a w przypadku nadmiaru produkowanej energii – oddanie do sieci energetycznej.

Nabór wniosków w edycji 4.0 został zakończony w dniu 17.03.2023 z powodu wyczerpania się budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji.

Wysokość dofinansowania:
• w przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania
wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;
• w przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym
dofinansowanie wyniesie:

    • do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;

    • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;

    • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;

  • do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;
  Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP 4.0) został przedłużony do 31.03.2023 r.
  W Energy Instal pomagamy klientom w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację  w ramach programu Mój Prąd. Skontaktuj się z nami pod numerem infolinii ogólnej + 48 883 510 815 żeby ustalić, jakie parametry powinna spełniać Twoja mikroinstalacja i czy jej specyfikacja pasuje do warunków uzyskania dofinansowania z dotacji Mój Prąd.   

Pozostałe dotacje/wpisy