Skip to content
Energia Plus

Energia Plus

Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery dzięki inwestycji w źródła oze. 

 

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Program realizowany będzie w latach 2019 – 2030.

Terminy składania wniosków w IV naborze: od 01.02.2023 do 13.12.2024 lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Beneficjenci: przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

 

Dofinansowanie w formie pożyczki.

Pozostałe dotacje/wpisy