Skip to content
Polityka prywatności

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Energy Instal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Heliotropów 29, 04-796 Warszawa, rodo@energyinstal.com
2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie związanym z bieżącą działalnością Energy Instal Sp. z o.o.
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • rozpatrzenia zapytania o produkt lub usługę oferowaną przez Energy Instal Sp. z o.o.
  • zawarcia umowy,
  • realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług,
  • rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków,
  • oraz innych sprawach związanych z realizowaniem działalności statutowj

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Energy Instal Sp. z o.o. następującym podmiotom: firmom obsługującym programy kadrowo – księgowe, firmom kurierskim, kancelarii świadczącej obsługę prawną.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za wyjątkiem wizerunku który może zostać upublicznione na portalach społecznościowych w tym Facebook/Instagram.
7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W przypadku, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi realizację umów na realizacje zamówienia lub świadczenie usług przez ENERGY INSTAL Sp. z o.o., podobnie jak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych.Skorzystaj z formularza aby uzyskać więcej informacji - skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h